Unikey Professional 20-20-20+TE

Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 20%
Amonyum Azotu (N) 3%
Üre Azotu (N) 17%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 20%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 20%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 20%
Suda Çözünür Bor (B) 0.02%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.02%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.06%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.03%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.002%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.03%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları

Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek uygulama yapılır.
Topraktan sulama suyu ile 500-1.500 g/da/gün uygulama yapılır (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç). İhtiyaç halinde yapraktan 100 litre suya 150-350 g uygulama yapılır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun
dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.