Unikey Professional 10-52-10+TE

Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 10%
Amonyum Azotu (N) 10%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 52%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 52%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 10%
Suda Çözünür Bor (B) 0.02%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.02%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.06%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.03%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.002%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.03%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları:
Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Bahçe bitkileri, seralarda N,P,K, gibi makro bitki besin maddeleri ile B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn gibi mikro element ihtiyaçlarını gideren ve suda tamamen
çözünen topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Topraktan sulama suyu ile 500-1.500 g/da/gün uygulama yapılır (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç). İhtiyaç halinde yapraktan 100 litre suya 150-350 g
uygulama yapılır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama
miktarını aşmayınız.