Plantmate 20-10-20+TE (Nitrat Azotu)

Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Toplam Azot (N) 20%
Amonyum Azotu (N) 8%
Nitrat Azotu (N) 12%
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) 10%
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) 10%
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) 20%
Suda Çözünür Bor (B) 0.01%
Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.01%
Suda Çözünür Demir (Fe) 0.04%
Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.02%
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.001%
Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.02%

Açıklama

Kullanım Şekli ve Dozları
Sera ve açık alan sebzelerde, yaprağı yenen sebzelerde, meyve ağaçlarında, narenciye ve muz, bağlarda, kesme çiçekçilikte; vejetasyon dönemi başlangıcıyla, dengeli besin ihtiyacının olduğu dönemi de
kapsayan yetiştirme periyodu içerisinde 7-10 gün aralıklarla uygulanır.
Topraktan sulama suyu ile 500-1.500 g/da/gün uygulama yapılır. (Tahıllar ve Yeşil Alanlar Hariç) Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Bu miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, bitkinin cinsi, verim durumu, sulama
sisteminin farklılığı gibi nedenler ile değişiklik gösterebilir. Uygun dozlar, tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre, bu konuda teknik bilgisi olan uzman danışmanlar tarafından
belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayın.