Key Amino Max 45

Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Organik Madde 45%
Organik Azot (N) 2.5%
Toplam humik asit+fulvik asit 5%
Serbest Aminoasitler 20%
pH 2-4

Açıklama

Bitki Uygulama Dönemi Damlama Sulamadan ( L /da ) Yapraktan (ml / 100 L Su)
Sebzeler Sera-Açık Alan Dikimden itibaren 15 gün ara ile 0.5 – 1 L / da 100-200
Meyve Ağaçları Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama 1 – 2 L / da 100-200
Mısır Dikim öncesinde ve 3-5 yapraktan sonra 15 gün ara ile 0.5 – 1 L / da 100-200
Endüstri bitkileri ve hububat Başak bağlama döneminden önce 1-2 uygulama 0.5 – 1 L / da 100-200
Patates-Soğan, şeker pancarı, havuç Bitkiler 3-5 yaprak olduktan sonra 20 gün ara ile 0.5 – 1 L / da 100-200
Yeşil Alan ve kesme çiçekler Yeşil alan;Yağmurlama ile yetiştirme dönemi boyunca 15 günde bir uygulanır. Son 10 dk kala temiz su verilir.Kesme çiçek damlama sulama ile uygulanır. 0.5 – 1 L / da 100-150
Bağ Filizlenme başlangıcında, çiçek demetleri belirdiğinde ve dane tutumunda 1 – 2 L / da 100-200
Muz, narenciye, zeytin Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama 1 – 2 L / da 100-200
Kavun, karpuz, çilek Çiçek tutumundan önce 1-2 uygulama 0.5 – 1 L / da 100-200